loader image

Hà Trọng Thắng

[IMC] HAIHACO Relaunch brand campaign

● OBJECTIVE Tạo ra một chiến dịch tích hợp đầy đủ (strategy, creativity và execution) để khởi chạy lại và làm mới thương hiệu HAIHA trên toàn quốc ● CHALLENGE • Một trong những thương hiệu bánh kẹo lâu đời nhất Việt Nam nhưng HAIHA có nhận thức thấp với giới trẻ và dân thành …

[IMC] HAIHACO Relaunch brand campaign Read More »