loader image

Grab Car official launch

RECAP
• Product: Grab car
• Venue: Ha Noi
• Target audience: >18 years olds
• Task: Increase sales volume
• Duration:  1 day
• Channel: Shopping Mall •Scale: Ha Noi
• Quantity of hit: 5000 guests

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *