loader image

Miss Universe Vietnam 2018

RECAP
• Concept: Galaxy + futuristic
• Date:
• Semi-final: 04 Nov 2017
• Final : 06 Jan 2018
• Venue: Diamond Bay, Nha Trang
• Capacity: 7,000 guests/ night

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *