loader image

Siêu thánh sim 2018 (vietnamobile)

RECAP
• Venue: HCMC & HN & NT
• Date : JUN – JULY 2018
• Capacity: 200 pax/ location
• Key Activity: Influencers, press event in bar pub, Rapper, dance performance..

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *