loader image

SIêu thánh sim 2019 (vietnamobile)

• Venue: Gem Center 
• Date : 17 Jan 2019
• Capacity: 100 VIP / location
• Key Activity: Influencers, press event in rooftop , Rapper, dance performance..

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *