loader image

Signing ceremony & Press conference of mesa group & Blackmores global 2017

RECAP
• Venue: HCMC
• Date : 04 Apr 2017
• Capacity: 250 pax/ location
• Media : 37 Journalists, 3 TV Channel (VTV9; HTV9;  FBNC)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *