loader image

Thánh sim grand launch 2017 (Vietnamobile)

RECAP
• Concept: Futuristic
• Date: 5 Jan 2018
• Venue: Nha Trang
• Capacity: 240 guests
• Key Activity: Panorama LED screen & interactive lighting robot  dance

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *