Ha Noi
4th floor, 20 Bui Thi Xuan St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi
+(024)3220.2282
HCMC
3rd floor, 202 Ly Chinh Thang St., Dist 3, HCMC
+(028)6290.5466
Work Inquiries
Ms Mia THAI (CEO)
email: mai.thai@beyond.vn
ph: +(84)987.927.988
Tuborg Why Not – Sống Mở Không Bỏ Lỡ

Tuborg Why Not – Sống Mở Không Bỏ Lỡ

Tuborg Why Not – Sống Mở Không Bỏ Lỡ

Chuỗi hoạt động brand activation khắp các quán nhậu ở tỉnh miền Nam. Tiếp cận người tiêu dùng thông qua mini stage tại các quán nhậu...

  • Strategy

    Brand Activation

  • Client

    Tuborg

View Project